ΕΠΩΝΥΜΙΑ: DREAM INVESTMENT Ι.Κ.Ε.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 12, Τ.Κ. 17124 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΑ   2) ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ 90% - ΔΡΙΒΑΚΟΣ 10%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΑΦΜ: 801012594  -  Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 146943303000

ΤΗΛ: 210 9319392